لائیسیته چیست؟ در سال 1383 (2004 میلادی) هم‌زمان با شکل‌گیری جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران در خارج از کشور به رشته‌ی تحریر درآمد. انتشارت اختران در ایران آن را در سال 1384 (2005 میلادی) منتشر و سه سال بعد نیز تجدید چاپ کرد. به همت آقای فازل محمود ولی در سال 1388 (2009 میلادی) به زبان کردی برگرانده و در سلیمانیه انتشار یافت.

با این که از تاریخ نگارش آن تا کنون هشت سال می‌گذرد، مطالب و مباحث اساسی این کتاب در تعریف و توضیح لائیسیته و در نقد نظریه پردازی‌های ایرانی در باره‌ی سکولاریسم همواره امروزی و معتبر می‌باشند. گر چه، با توجه به تحولات سیاسی و اجتماعی اخیر در جهان و ایران، می‌توان، در پاره‌ای موارد، مطالب این کتاب را دقیق‌تر، کامل‌تر و مشروح‌تر بیان کرد.

این کتاب تنها یک هدف را دنبال می‌کند: هموار ساختن راه اشاعه و ترویج ایده و مفهوم لائیک و لائیسیته در فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایرانیان در شرایطی که از یکسو حاکمیت دین‌سالاری (تئوکراسی) در ایران، در شکل جمهوری اسلامی، مسأله جدایی دولت و دین در این کشور را به مبرم‌ترین و حادترین شکل مطرح می‌کند و از سوی دیگر به تقریب می توان گفت که مقوله‌هایی چون لائیک و لائیسیته تا کنون حلقه‌ی گمشده‌ی ادبیات سیاسی و اجتماعی ایرانی را تشکیل داده‌اند.

امروز، با روی‌آوری فزاینده فعالان اجتماعی- سیاسی و جوانان به افکار و نظریه‌های جدایی دولت و دین و با رواج نسبی ایده و مفهوم لائیسیته در جامعه‌ی سیاسی و روشنفکری ایرانی، به نظر می‌رسد که کتاب لائیسیته چیست؟ توانسته باشد تا اندازه‌ای به هدفی که برای خود قرار داده بود نزدیک شود.

لائیک و لائیسیته بیش از پیش امروزه، در کنار دیگر مفاهیمی چون دموکراسی، تئوکراسی،مدرنیته...، واردِ ادبیات و گفتمان سیاسی و اجتماعی ایرانیان می‌شوند.

لائیسیته سلاحی‌ نظری، فلسفی و عملی در مبارزه با دین‌سالاری است.

باشد که پرچم قیام مردم برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران گردد!

پاریس

21 اکتبر 2012 30مهر 1391

شیدان وثیق